Kulturkufferter på vej til mere end 1.600 børn med udfordringer

Udvalgte grupper af børn i ni af landets kommuner kan glæde sig til at modtage en flot kuffert med bøger og film. Med kufferten følger et kulturpas til forskellige kulturtilbud i lokalområdet.

Kulturministeriet har som en del af dets strategier for børn og unges møde med kunst og kultur afsat 4 mio. kr. til en ny pulje til kulturkufferter, som er beregnet til dagtilbud, indskolinger og boligområder, der har mange børn med udfordringer.

I første omgang har otte kommuner i Jylland og en enkelt kommune på henholdsvis Fyn og Sjælland fået tilskud til at gøre en særlig kulturel indsats for at indskolingsbørn og børn under skolealderen. Flere har mulighed for at søge om en bevilling til oktober.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Børn har mange forskellige vilkår og muligheder i deres liv. Når de møder kunsten, er de på lige fod. Man kan se, høre, føle på den og opleve den umiddelbart. Det kræver ikke særlige bogsproglige eller fagsproglige forudsætninger. Kunst og dens æstetik er en sensitiv vej til læring, erkendelse og erfaring. Med kulturkufferten vil jeg gerne medvirke til, at alle børn får muligheden for at deltage i de fællesskaber, der opstår, når de møder kunsten, taler om den og sanser den”.

Om kulturkufferterne
Kulturkufferten er illustreret af den danske illustrator Cato Thau-Jensen og er udformet, så den kan bruges som forskellige scener til at lege teater med. Et ekspertudvalg har taget stilling til både ansøgninger og kuffertens indhold af bøger. Det Danske Filminstitut har stået for udvælgelsen af film. Kulturpasset giver adgang til mindst fem forskellige kulturoplevelser, hvoraf nogle også er for forældre og søskende.

Baggrund for projektet
Kulturministeriet lancerede i maj 2014 tre strategier for børn og unge, som skal sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst uanset baggrund. Kulturministeriet har i alt afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer, der giver kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud bedre mulighed for at give børn og unge adgang til både at opleve kultur og selv være aktivt udøvende inden for et kulturelt felt.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16
Ann Poulsen, specialkonsulent i Kulturstyrelsen, tlf. 33 73 33 53