Kulturminister åbner op for at indsende forslag om immateriel kulturarv

Kulturminister Mette Bock giver for første gang mulighed for, at foreninger, enkeltpersoner og organisationer kan nominere immateriel kulturarv i Danmark til optagelse på UNESCOs internationale lister.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Der har de seneste år været stor interesse for optagelse på UNESCOs lister for levende, immaterielle kulturarv. Det ønske skal vi selvfølgelig lytte til, for det er guld værd, når den slags ansøgninger har en stærk lokal eller foreningsbåret forankring. Derfor åbner jeg nu op for, at interesserede kan indsende nomineringsforslag i 2018.

Jeg vil gerne understrege, at optagelsen på UNESCOs lister kun er én af flere måder at værne om og synliggøre den levende kulturarv på. Arbejdet med at værne om og skabe kendskab til den levende kulturarv i Danmark, foregår først og fremmest løbende hos foreninger, institutioner og enkeltpersoner.”

Baggrund

Siden 2003 har UNESCO haft en konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Ved immateriel kulturarv forstås “praksisser, forestillinger, udtryk, kundskaber og færdigheder, som samfund, grupper eller enkeltpersoner anerkender som en del af deres kulturelle arv”. Det kan være kaffekultur i Tyrkiet, karneval i Bolivia eller andelstanken i Tyskland. Danmark tiltrådte UNESCOs 2003-konvention i 2010.

I Danmark er det Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, der arbejder med 2003-konventionen. Dette indebærer bl.a. at skabe en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Dansk Folkemindesamling har udformet fortegnelsen som hjemmesiden www.levendekultur.kb.dk

Her kan alle interesserede, som praktiserer eller har et indgående kendskab til eksempler på levende kulturarv i Danmark, indsende bidrag. Det er en forudsætning for, at et eksempel på levende kulturarv kan blive nomineret til UNESCOs internationale lister, at eksemplet indgår og er beskrevet i denne fortegnelse. På hjemmesiden kan man allerede nu se eksemplerne: klinkbådsbygning, lejlighedssange, strikning, cyklisme, fortællekunst og Bournonville Ballettraditionen.

Forslagene skal senest den 26. januar 2018 indsendes til Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, der derefter vil vurdere om de indsendte forslag opfylder UNESCOs kriterier. Kulturminister Mette Bock vil efterfølgende afgøre, om hun vil anbefale et eller flere af forslagene til UNESCO i 2018.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Oplysning om ansøgningsproces mv.:
Seniorforsker/sektionsleder, Marianne Holm Pedersen, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek: 91 32 49 18