Kulturminister Brian Mikkelsen udpeger nyt Radio- og tv-nævn

Kulturminister Brian Mikkelsen har pr. 1. januar 2005 udpeget et nyt Radio- og tv-nævn, da det siddende nævns beskikkelsesperiode udløber den 31. december 2004.

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Nævnet, der er uafhængigt af kulturministeren, træffer bl.a. endelig afgørelse i sager på lokalradio/tv-området og vedrørende reklamer i radio og tv samt fører tilsyn med bl.a. Sky Radio og TV 2/DANMARK A/S.

Det nye Radio- og tv-nævn får følgende sammensætning:

     

  • Formand advokat Christian W. Scherfig
  • Næstformand professor Jan Schans Christensen
  • Operachef Kasper Bech Holten
  • Professor Birgitte Tufte
  • Adm. dir. Anette Wad
  • Viceadm. dir. Jens W. Willumsen
  • Lektor Henrik Søndergård

”Jeg er meget tilfreds med den brede sammensætning, det nye Radio- og tv-nævn har fået, da nævnet også fremover vil komme til at skulle beskæftige sig med væsentlige sager og opgaver på medieområdet i Danmark, herunder tilsyn med det privatiserede TV 2/DANMARK A/S”, udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

”Jeg er desuden glad for, at det nye nævn består af både nye og gamle medlemmer, da der herved sikres såvel kontinuitet som fornyelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til det afgående nævn, der har gjort en stor indsats i de fire forløbne år.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Kontorchef Lars M. Banke, tlf. 3392 3566