Kulturminister Brian Mikkelsen vil indføre større åbenhed om kunststøtte

Kulturminister Brian Mikkelsen vil indføre større åbenhed om den måde, som pengene fra Statens Kunstfond bliver uddelt.

Det oplyser han på baggrund af den kunststøtteundersøgelse, som Økonomistyrelsen har foretaget.

Kulturministeren udtaler:

”Det er vigtigt at skabe størst mulig åbenhed om den måde, som Kunstfonden uddeler sine midler på, således at vi kan undgå mytedannelser. Derfor vil jeg tage initiativ til, at der i dialog med Kunstfonden udarbejdes en ny bekendtgørelse om Kunstfondens virksomhed, hvori der stilles krav om en større gennemsigtighed vedrørende ansøgerfelt, modtagere og tildelingskriterier.”

Brian Mikkelsen udtrykker i øvrigt tilfredshed med, at undersøgelsen afkræfter forestillingen om, at Kunstfondens legater går til en snæver kreds af kunstnere.

”Det er positivt at konstatere, at spredningen af støtten er ganske stor,” udtaler han.

Undersøgelsen viser dog, at modtagere af den livsvarige ydelse i stort omfang også bliver tildelt arbejdslegater mv., særligt fra Kunstfonden. I løbet af de sidste 10 år har halvdelen af modtagerne af livsvarige ydelser også modtaget legater. Det bekræfter kulturministerens indtryk af, at der er behov for en diskussion af formålet med de livsvarige ydelser.

”Det er ikke meningen, at modtagere af livsvarige ydelser også i høj grad skal modtage andre former for legater. Når det alligevel sker, så tyder det på en systemfejl. Det viser, at der er behov for en afklaring af dette spørgsmål,” siger han.

Derfor vil kulturministeren efter nytår gå i dialog med Kunstfonden om skabelsen af en mere hensigtsmæssig ordning, der kan holdes inden for de givne økonomiske rammer.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jane Johansen Pade, tlf: 3392 3566, mobil: 2469 6426
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598, mobil: 2469 6435

Hent undersøgelsen

Hent også de fire bilag:

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4