Kulturminister fremlægger stor plan for museer og kulturbevaring

Kulturminister Brian Mikkelsen fremlægger nu en plan for en detaljeret udmøntning af de 40 millioner kroner, som er afsat på finansloven for 2004 som første del af en langsigtet indsats på museums- og kulturbevaringsområdet.

Pengene fordeles med 30 millioner kroner til sikring af den fysiske kulturarv og 10 mio. kroner til indsats for den elektroniske kulturarv. Blandt de større projekter er tilskud til konservering på Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Statens Arkiver og Det Kgl. Bibliotek.

Kulturministeren har endvidere besluttet, at der over de næste tre år skal fordeles en pulje 9 mio. kroner til formidlingsaktiviteter og 6 mio. kroner til digitalisering på statsanerkendte museer for at styrke deres formidlings- og digitaliseringsgevinster.

Endelig har ministeren taget stilling til Kulturarvsstyrelsens undersøgelse af museer, der modtager eller har søgt om særlige tilskud. Og han har besluttet at forhøje tilskuddet til en række museer under museumslovens særlige tilskudsordning. De museer, der vil blive tildelt forhøjede tilskud, er: Danmarks Tekniske Museum, Vikingeskibsmuseet, Kunstindustrimuseet, Teatermuseet, Musikhistorisk Museum og Jyllands Herregårdsmuseum. Der er ingen museer, der får deres bevilling reduceret.

Kulturministeren tilslutter sig endvidere i princippet Kulturarvsstyrelsens forslag om, at der skal arbejdes for en sammenlægning af visse mindre museer med større enheder for at fremme en bedre varetagelse af museumsopgaverne.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er glad for at kunne fremlægge en plan for den detaljerede udmøntning af den bevilling på 40 mio. kroner til kulturbevaring, som vi fik på finansloven for 2004 som første del af en mere langsigtet indsats for bevaring af kulturarven. God formidling er også vigtig. Jeg har derfor afsat en pulje, der kan søges af museer, der gør en særlig indsats for formidling, herunder Hjerl Hede og Industrimuseet. Jeg er også tilfreds med, at vi på grundlag af Kulturarvsstyrelsens behandling kan forbedre det økonomiske grundlag for en række museer og lægge op til bedre vilkår for varetagelse af museumsarbejdet på mindre museer."

Læs tillæg til pressemeddelelsen om udmøntning af Kulturbevaringsplanen
Læs tillæg til pressemeddelelsen om 3-årig tipsbevilling til museernes formidling og digitalisering
Læs tillæg til pressemeddelelsen om stillingtagen til Kulturarvsstyrelsens §16-undersøgelse

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598 / 2469 6435