Kulturminister Marianne Jelved uddeler 4 mio. kr. til bevaringsværdige højskolebygninger

Kulturministeren uddeler 4 mio. kr. til energieffektivisering af bevaringsværdige bygninger på landets højskoler.

Kulturministeren uddeler 4 mio. kr. til energieffektivisering af bevaringsværdige bygninger på landets højskoler. 

Kulturminister Marianne Jelved siger:

De fysiske rammer for den danske højskoletradition repræsenterer en værdi, der rækker langt udover værdien på mursten og mørtel. I årtier har vores højskolebygninger dannet rammen om læring og dannelse til glæde for de mange borgere, som har gæstet højskolerne som elev. Derfor er jeg glad for, at vi nu gør en ekstra indsats for de særligt bevaringsværdige af vores højskolebygninger. 

Støttemodtagere

Der er givet støtte til bygninger, der har en særlig betydning for dansk højskolehistorie eller bygninger af høj kulturhistorisk værdi. I alt 16 højskoler modtager tilskud fra puljen. Blandt dem er for eksempel Danmarks første højskolebygning Flors Hus på Rødding Højskole, der får støtte til udskiftning af vinduer. Et andet eksempel er Askov Højskole, der får støtte til en energirenovering af deres legendariske ottekantede foredragssal tegnet af arkitekt Rolf Schröder. 

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent, Jesper Moesbøl, Kulturministeriet, kunst og kultur, tlf.: 33 92 90 53