Kulturminister Marianne Jelveds kommentar til undersøgelse af Zentropas økonomiadministration

Det Danske Filminstitut har mandag den 26. maj offentliggjort deres afgørelse i sagen om påståede interne overfaktureringer hos Zentropa. Revisionsselskabet Deloitte har på vegne af Det Danske Filminstitut gennemført en stikprøvekontrol af fire film for at af- eller bekræfte påstande om uregelmæssigheder og overfakturering.

Undersøgelsen konstaterer en række kritisable forhold i Zentropas økonomiadministration, herunder dokumentation for forretningsgange og markedsprisafprøvning. På baggrund af undersøgelsen har Det Danske Filminstitut fastsat et skærpet tilsyn og en række vilkår for udbetaling af fremtidig støtte til Zentropa. 

Kulturminister Marianne Jelved udtaler:

"Jeg er tilfreds med, at Det Danske Filminstitut nu sætter Zentropa under skærpet tilsyn, der sikrer en forsvarlig kontrol med den fremtidige filmstøtte til selskabet. Jeg finder det også tilfredsstillende, at Det Danske Filminstitut har besluttet at indbringe Zentropas revisor for Revisionsnævnet for at få vurderet, om revisor har tilsidesat sine forpligtigelser." 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16