Kulturministeren besøger kulturarvsværdier i Sønderjylland

Kulturminister Brian Mikkelsen foretager i de kommende dage en besigtigelsestur i Sønderjylland.

Turen vil især være koncentreret om marsklandet. Kulturarvsstyrelsen har valgt netop dette område til besigtigelse, fordi det rummer meget store kulturarvsværdier, som vil kræve politisk stillingtagen af forskellig art i de kommende år.

Blandt turens emner vil være kortlægning af Vadehavet, fremtidens formidling af kulturarv i det åbne land, og danskernes forhold til kulturarv.

Onsdag 11. august:

11.00-13.00  Tønder Museum og Sønderjyllands Kunstmuseum
13.15-13.45  Kærgårdshof
14.30-15.30  Gravhøjene ved Koldby
15.45-16.30  Trøjborg
16.45-17.00  Gallehus
17.15-18.00  Møgeltønder

Torsdag 12. august:

10.30-11.15  Via Den Svorne Vej til Hviding Kirke
12.00-14.00 Besøg i ”Ribes Vikinger” og derefter byvandring
14.30-15.00 Sønderskov
15.45-16.45 Christiansfeld
 
Pressen er velkommen til at følge besigtigelsesturen. Der vil ikke være egentlige pressemøder, men der vil blive sat tid af til, at kulturministeren kan besvare spørgsmål og fortælle om sine indtryk. Det gælder Onsdag kl. 18.00 i Møgeltønder (ved kroen) og Torsdag kl. 13.00 i ”Ribes Vikinger”.

Yderligere oplysninger:

Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen, tlf.: 72265112

Under besigtigelsesturen kan følgende kontaktes:

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, mobiltlf.: 24696425
Sekretariatschef Annemette Rahbæk, Kulturarvsstyrelsen, mobiltlf.: 20944406