Kulturministeren besøger Møn, Sydsjælland og Lolland

Kulturstyrelsen inviterer hvert år kulturministeren på en uformel tur til udvalgte steder og institutioner, der giver et indblik i nogle af styrelsens arbejdsområder. I år går turen til Møn, Lolland og Sydsjælland.

Programmet for kulturministerens tur er som følger: 

Mandag den 26. august

   

 • 09.15 Afgang Kulturministeriet.
 • 10.10 Ankomst Køge. Vandring og omvisning på torvet. Emner: bygningsfredning og fredningsgennemgangen.
 • 10.45 Afgang Køge Torv.
 • 10.50 Ankomst Søndre Mole, Køge.Til stede: Christine Buhl Andersen, museumsdirektør, KØS - Museum for kunst i det offentlige rum. Emne: kunst i det offentlige rum.
 • 11.25 Afgang Søndre Mole, Køge.
 • 12.00 Ankomst Stevnsfortet. Til stede: Tove Damholt, museumsdirektør, Østsjællands Museum, og Thomas Tram Pedersen, overinspektør, Stevnsfortet. Emner: den kolde krig og brug af frivillige.
 • 13.15 Afgang Stevnsfortet.
 • 14.45 Ankomst Femern Bælt-udgravningen i Rødbyhavn. Til stede: Ulla Schaltz, museumsdirektør, Museum Lolland-Falster, og Lars Ewald Jensen, museumsinspektør, Museum Lolland-Falster. Emner: arkæologi og større infrastrukturelle projekter.
 • 15.45 Afgang Rødbyhavn.
 • 16.20 Ankomst Fuglsang Kunstmuseum/Kulturtjenesten i Toreby, Lolland. Kort rundgang på Fuglsang Kunstmuseum. Til stede: Anne Højer Petersen, museumsdirektør, Fuglsang Kunstmuseum, Anne Merethe Brahe Møller, kultur- og fritidschef, Lolland Kommune, og Jørgen Lykke Madsen, teamleder Kultur, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune. Emner: institutionspræsentation, udfordringer i ”Udsigtsdanmark”, museumssamarbejde på tværs af landet.
 • 16.40 Kulturtjenesten. Til stede: Anne Højer Petersen, museumsdirektør, Signe Marie Christensen-Dalsgaard, udviklingsmedarbejder, Pia Mortensen, kulturambassadør, leder af børnehaven Tryllefløjten, Dagtilbud Lolland Kommune, Jørgen Pedersen kulturambassadør, Ellekildeskolen, Sakskøbing, Claus Due, ensembleleder, Storstrøms Kammerensemble, og evt. Ulla Schaltz, styregruppemedlem og museumsdirektør, Museum Lolland-Falster. Emner: præsentation af mødedeltagerne, kort historisk rids omkring tværfagligt undervisningssamarbejde, Kulturtjenestens indhold og virke samt rundbordssamtale.
 • 17.20 Afgang Fuglsang Kunstmuseum.
 • 17.40 Ankomst Hotel Saxkjøbing. Til stede: Ebbe Frahm og Claus Meyer. Emner: Rundsbordssamtale (at drive virksomhed i en fredet bygning, kulturturisme).
 •  

Tirsdag den 27. august

   

 • 10.20 Ankomst Klekkendehøj. Til stede: Dorte Veien og Keld Møller Hansen, museumsdirektør, Museum Sydøstdanmark, repræsentant fra Europarådet, projektpartnere fra Tyskland, Holland og Danmark, Vordingborg Kommune, presse, lodsejer. Emne: ministeren indvier Europarådets kulturrute ”Megalithic Routes”.
 • 11.00 Afgang Klekkendehøj.
 • 11.10 Ankomst Kunsthal 44 Møn. Til stede: Bjørn Nørgaard, kunstner, og Christina Louise Jørgensen, daglig leder. Emner: at drive galleri/kunsthal i et tyndt befolket område (”Forkantsdanmark”) og kulturturisme.
 • 11.40 Afgang Kunsthal 44 Møn.
 • 13.30 Ankomst Præstegården i Stege. Til stede: Dorte Veien. Emner: byplanlægning, byggesager, byomdannelse og ny arkitekturpolitik.
 • 14.00 Afgang Stege.
 • 14.30 Ankomst Museum Sydøstdanmark i Vordingborg. Til stede: Keld Møller Hansen, museumsdirektør, Museum Sydøstdanmark. Emner: præsentation af aktuelle projekter på borgterrænet, transformationer og byudvikling og omdannelse i forbindelse med arkitekturpolitik samt restaureringer og bevaringsprincipper. Hertil museumssammenlægninger/-samarbejde.
 • 16.00 Afgang Museum Sydøstdanmark. 
 •  

Yderligere oplysninger:

Pressechef Peter Kronsted
Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 51 15 

Pressechef Andreas Hemmeth
Kulturministeriet, tlf.: 20 77 78 80