Kulturministeren følger op på Rigsrevisionens beretning om løn- og fratrædelsesforhold i DR

Rigsrevisionen bemærker, at der ikke er fastsat nedskrevne rammer for direktionens

lønforhold i DR. Kulturminister Mette Bock vil forpligte bestyrelsen til at udarbejde en

vederlagspolitik for direktionen i DR.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Jeg er tilfreds med Rigsrevisionens konklusion, der viser, at DR's direktion har forvaltet lønforhold i DR tilfredsstillende. 

DR's bestyrelse har dog ikke før udarbejdet nedskrevne rammer for direktionens lønforhold i form af en vederlagspolitik, fremgår det af Rigsrevisionens beretning. Jeg har med stor tilfredshed konstateret, at DR's bestyrelse nu har fastlagt en vederlagspolitik. 

Fra min side vil jeg tage initiativ til, at DR's bestyrelse også formelt forpligtes til at fastsætte en nedskreven vederlagspolitik for direktionen i forbindelse med den førstkommende revision af vedtægten for DR. Det er vigtigt, at der i en stor offentlig institution som DR er åbenhed og klare retningslinjer for ledelsens lønforhold."

Baggrund

Statsrevisorerne bad i september 2017 Rigsrevisionen om at undersøge løn- og fratrædelsesforhold for direktion og øvrige chefer i DR. Rigsrevisionen har nu gennemgået løn- og fratrædelsesforhold for direktion og øvrige chefer i DR og konkluderer, at DR's direktion har forvaltet lønforhold i DR tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen finder dog, at DR's bestyrelse ikke har fastsat nedskrevne rammer for direktionens lønforhold, som bidrager til at sikre, at direktionen ikke er lønførende, og at Kulturministeriet ikke har sikret, at sådanne rammer blev fastsat. 

Beretningen findes på Rigsrevisionens hjemmeside rigsrevisionen.dk

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 21 76 51 16