Kulturministeren giver adgang til forsøgsvirksomhed på tv- og radio-området

Kulturminister Brian Mikkelsen har netop gjort det muligt at ansøge om en tilladelse til forsøg på radio- og tv-området.

Tilladelsen kan udstedes til alle under nogle nærmere angivne betingelser, uanset om ansøgeren i forvejen driver radio- eller tv-virksomhed. De nye regler betyder blandt andet, at man kan søge om tilladelse, hvis man vil foretage en kommerciel afprøvning af en ny idé, ligesom tekniske uddannelsesinstitutioner vil kunne benytte digitale sendemuligheder i undervisningen.
 
De nye regler er et markant brud med den hidtil gældende praksis for, at alle tilladelser på radio- og tv-området udstedes med den hensigt, at en tilladelsesindehaver skal drive traditionel udsendelsesvirksomhed.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget spændt på at se, hvad der kommer ud af de nye regler – det er jo første gang i Danmark, at der gives en så bred adgang for alle til at lave forsøg med både digital radio og tv og de analoge sendemuligheder. Jeg er særligt glad for, at der med de nye regler er opnået endnu mere liberalisering på radio- og tv-området, og jeg håber, at bl.a. radio-/tv- og elektronikbranchen vil komme på banen og udnytte, at de nu kan f.eks. teste nye teknologiske muligheder.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598
Fuldmægtig Dorthe Hald Andersen, tlf.: 3392 9050