Kulturministeren i Europa-Parlamentet

Kulturminister Brian Mikkelsen forelagde i dag Kulturministeriets formandskabspro-gram for Europa-Parlamentets udvalg for kultur, ungdom, uddannelse, medier og sport.

Brian Mikkelsen lagde i sit indlæg hovedvægten på nogle få temaer. Bl.a. indhold i de nye interaktive medier og bestræbelserne på at koordinere EU-landenes indsats i kampen mod doping.

Om indhold i de nye medier sagde kulturministeren: ”Hvis vi på én gang skal sikre den kulturelle mangfoldighed og et sammenhængende og integreret europæisk mar-ked for interaktive medie- og kulturprodukter, er det nødvendigt at fokusere på netværk, kompetenceudvikling, adgang til risikovillig kapital og på distribution af interaktivt medieindhold. Vort mål er at introducere nogle tanker og ideer til fremti-dig handling. Jeg håber, at vi ved at gøre det kan inspirere medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle disse tanker til konkret gavn for branchen og for de europæiske kulturer.”

Kulturministeren fremhævede også EU-landenes kamp mod doping: ”Danmark vil søge at koordinere EU-landenes arbejde i den globale kamp mod doping. Specielt vil vi gøre, hvad vi kan for at understøtte udviklingen i WADA – det internationale antidopingagentur”.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Per Voetmann, tlf. 33928332 eller 40463426
Afdelingschef Poul Bache tlf. 33923518