Kulturministeren i spidsen for digitalt møde i Nordisk Ministerråd i coronaens tegn

Kultur i en krisetid med udgangspunkt i COVID-19 bliver fokusområdet for kulturminister Joy Mogensen på det første møde på kulturområdet under dansk formandskab

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Den fælles kultur er fundamentet for det nordiske samarbejde og binder de nordiske befolkninger sammen. Jeg ser derfor meget frem til at videreudvikle et i forvejen stærkt nordisk kultursamarbejde og til at møde mine nordiske kolleger – også selvom det bliver på videolink.

Corona-krisen har vendt op og ned på vores hverdag. Den udfordrer måden, vi er sammen og tvinger os til at gentænke, hvordan vi mødes. I disse krisetider er det derfor også naturligt, at vi i fællesskab diskuterer, hvordan man bedst understøtter det mangfoldige kulturliv i Norden.

Det er også mit mål, at vi under det danske formandskab åbner kulturen og kunstens verden op for endnu flere borgere i Norden og viser, hvordan kulturen kan spille en afgørende rolle i forhold til sociale indsatser for børn og unge".

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki siger:

”Kulturområdet er en vigtig del af det nordiske samarbejde, og det er positivt at se hvordan kunsten og kulturen har samlet borgerne i de nordiske lande i den her specielle periode, på trods af at grænserne har været lukkede som konsekvens af COVID-19. Vi byder erfaringsudvekslingen om landenes arbejde for at mildne krisens effekter på kulturområdet velkommen.”

Det sker i 2020

Kulturministeren skulle oprindeligt have været vært for et møde mellem de nordiske kulturministre på dansk jord den 5. maj 2020.

Grundet COVID-19 overgår mødet til et videomøde, der afholdes den 28. maj 2020. På mødet vil kulturminister Joy Mogensen sætte særligt fokus på nordisk erfaringsudveksling om understøttelse af kultur- og mediesektoren i en krisetid med udgangspunkt i corona-pandemien.

Det andet årlige ministermøde under det danske formandskab er pt. kalendersat til den 28. oktober 2020 i Reykjavik i Island i forbindelse med Nordisk Råds årlige session. Her ønsker kulturministeren at sætte fokus på, hvordan kultur kan være et redskab til, at unge med lav livstilfredshed igen finder vej i livet.

Løbende vil Danmark have fokus på et tværministerielt formandskabsprojekt kaldet "Nordens Unge i Bæredygtige Fællesskaber". Projektet skal sikre kulturelt engagement og demokratisk deltagelse på tværs af de nordiske lande.

Danmark vil også kaste kræfter i vedtagelsen af et nyt kulturpolitisk samarbejdsprogram for Norden 2021-2024, der skal sætte de strategiske pejlemærker for det nordiske kultursamarbejde i de kommende år.

Derudover har kulturministeren besluttet bl.a. at arbejde for at opnå nordisk støtte til en konference i Nordisk Musik- og Kulturskole Union, der arrangeres af Danske Musik- og Kulturskoler.

Baggrund

Fra årsskiftet har Danmark overtaget formandsskabet i Nordisk Ministerråd, hvor Kulturministeriet varetager formandskabet på kulturområdet. Det betyder blandt andet, at kulturminister Joy Mogensen indtager formandsstolen i Nordisk Ministerråd for Kultur, hvorfra hun skal sikre den fortsatte fremdrift i det nordiske kultursamarbejde.

Nordisk Ministerråd er et tværsektorielt samarbejdsorgan mellem Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland. Formandskabet i Nordisk Ministerråd roterer årligt mellem de fem lande. Island varetog formandskabet i 2019, og Finland overtager formandskabet efter Danmark i 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd, Elisabet Skylare: 21 71 71 27