Kulturministeren indbyder uddannelsesinstitutioner og copy-dan til møde

En række uddannelsesinstitutioner har i et åbent brev protesteret over det betalingskrav, som rettighedshavernes organisation Copy-Dan Tekst & Node har fremsat.

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om betaling for kopiering på undervisningsinstitutionerne.
 
Kulturministeren har i den anledning anmodet Copy-Dan om redegørelse. Ministeren har samtidig indbudt uddannelsesinstitutionerne og Copy-Dan til et møde den 26. september 2006.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg har forståelse for begge parters synspunkter, og jeg mener, at det kan være nyttigt for alle at få en dialog om sagen. Jeg har derfor inviteret til et møde, hvor vi kan drøfte sagen. Hvis jeg kan bidrage til en løsning, gør jeg det gerne.”

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 3392 3598
Kontorchef Peter Schønning, tlf. 3392 3568