KULTURMINISTEREN INDKALDER TIL MØDE OM EU-REGLERNE FOR TV-VISNING AF BEGIVENHEDER AF NATIONAL INTERESSE

Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indkalde DR og TV 2 til et møde om EU-reglerne for visning af begivenheder af national interesse. På baggrund heraf vil ministeren lægge op til en drøftelse af reglerne i medieordførerkredsen. Til mødet vil også DBU samt Sport One blive inviteret, da formålet med mødet også er at drøfte visning af store sportsbegivenheder.

EU-reglerne, som findes i direktivet om ”tv uden grænser”, siger, at et medlemsland kan opstille en liste over vigtige nationale begivenheder, som skal tilbydes landsdækkende tv-kanaler.
 
Den danske liste, som blev indført i 1998, indeholdt en række store sportsbegivenheder – som f. eks danske VM kvalifikationskampe – som skulle tilbydes DR eller TV 2. Listen blev afskaffet i 2002 efter aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Da listen blev afskaffet i 2002, var det af hensyn til den frie konkurrence på markedet – og af hensyn til vores egne idrætsorganisationers mulighed for at få en fair markedspris for deres rettigheder. De hensyn eksisterer stadig. Desuden var listen vanskelig at administrere, ligesom den i flere tilfælde ikke virkede efter hensigten. Men nu vil jeg forhøre mig om, hvilke erfaringer de involverede parter har på området, og hvor de ser fordelene og ulemperne ved en dansk liste. Herudover ønsker jeg naturligvis også en belysning af de økonomiske forhold.”
 
Karin Nødgaard (DF) siger:
”Jeg er glad for, at ministeren, efter at hun og jeg har vendt problemstillingen, vil tage initiativ til en drøftelse af EU-reglerne for visning af begivenheder af national interesse. I Dansk Folkeparti er vi meget optaget af, at flest mulige danskere skal have mulighed for at se store nationale kultur- og idrætsbegivenheder på landsdækkende tv. Jeg hilser det derfor velkommen, at vi nu får et møde med interessenterne samt en redegørelse om EU-reglerne.”
 
Debatten om listen er blevet aktuel i forbindelse med VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige d. 6. juni. Rettighederne til at vise den kamp er solgt til TDC, YouSee, Stofa og Viasat. 
 
Yderligere information:
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Medieordfører for Dansk Folkeparti Karin Nødgaard, tlf.: 33 37 51 25