Kulturministeren klar med dansk bidrag til UNESCOs fond for kulturel mangfoldighed

Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indbetale 200.000 kr. til den frivillige fond, som UNESCO har oprettet for at støtte implementeringen af konventionen om kulturel mangfoldighed.

Danmark ratificerede i december 2006 UNESCOs konvention til beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformer, som trådte i kraft den 18. marts 2007.
 
Konventionen indebærer en særlig forpligtelse til at støtte udviklingslandenes bestræbelser på at fremme kulturel mangfoldighed.
 
For at kunne finansiere projekter og initiativer, der støtter fremkomsten/etableringen af en dynamisk kultursektor i udviklingslande, er der blevet etableret en international fond, som de lande, der har ratificeret konventionen, samt visse NGO'ere og virksomheder kan indbetale økonomiske bidrag til. Indbetalingen af bidrag til fonden er frivillig.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
"Jeg har besluttet at indbetale 200.000 kr. til den internationale fond, som er oprettet i tilknytning til konventionen om kulturel mangfoldighed. UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed er en bred og bindende konvention, som sikrer de enkelte landes ret til at have en national kulturpolitik og samtidig forpligter parterne til at fremme et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv over hele verden. Danmark har ratificeret konventionen og ønsker naturligvis også at støtte op om implementeringen."
 
Yderligere oplysninger: 
Kontorchef Karin Marcussen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21