KULTURMINISTEREN KRITISK OVER FOR TEAM DANMARKS BUDGET

Team Danmark har i den seneste tid fremført, at organisationen skal spare 20 mio. kr. i 2010.

 

Kulturministeriet har på den baggrund gennemgået Team Danmarks regnskaber for de seneste år. Gennemgangen viser, at Team Danmark de sidste to år har haft overskud, og at organisationen i 2008 havde de højeste indtægter nogensinde samt et overskud på ca. 3 mio. kr. Ved udgangen af 2008 havde Team Danmark en egenkapital på næsten 30 mio. kr. 
 
Team Danmark har i 2008-2011 fået en ekstra bevilling på 10 mio. kr. årligt til talentudvikling.
 
Samtlige organisationer og foreninger, som er finansieret via overskuddet fra tips- og lottomidlerne rammes af nedgang i Danske Spils overskud. Regeringen forbereder i øjeblikket en delvis liberalisering af spillemarkedet bl.a. med det formål at sikre et fortsat indtjeningsgrundlag for idrætten og de øvrige støttemodtagere.   
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”På baggrund af Team Danmarks udmeldinger har vi i Kulturministeriet gennemgået organisationens regnskaber. I Kulturministeriet er vi uforstående over for, at Team Danmark tilsyneladende nu er kommet i en situation, hvor de mangler 20 mio. kr. Gennemgangen af Team Danmarks regnskaber viser umiddelbart en sund organisation med et driftsoverskud i de seneste to år.
 
Med hensyn til det vigende spiloverskud er Team Danmark stillet på præcis samme vilkår, som de øvrige modtagere af overskuddet, ligesom den generelle økonomiske afmatning i samfundet er et vilkår, som alle må indrette deres budgetter efter. Jeg vil på den baggrund nu indkalde Team Danmark til et møde, hvor jeg vil bede om en redegørelse for Team Danmarks økonomi.”
 
Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet tlf.: 24 69 64 21