KULTURMINISTEREN NEDSÆTTER SPROGUDVALG

Kulturministeren nedsætter i dag et sprogudvalg, som skal tage temperaturen på det danske sprog og vurdere, om der er behov for en sproglov.

Kulturministeren nedsætter i dag et sprogudvalg, som skal tage temperaturen på det danske sprog og vurdere, om der er behov for en sproglov. Udvalget skal komme med konkrete forslag til en yderligere styrket indsats for det danske sprog.
 
Udvalgets sammensætning:

   

 • Jørn Lund (formand), direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab,
 • Niels Davidsen-Nielsen, formand for Dansk Sprognævn
 • Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn
 • Susan Mose, gymnasielærer på Nyborg Gymnasium
 • Jannik Johansen, rektor for Frederiksberg Gymnasium
 • Henrik Galberg Jacobsen, professor ved Syddansk Universitet
 • Helge Elbrønd, uddannelsesdekan ved Danmarks Tekniske Universitet
 • Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet
 • Jens Morten Hansen, statsgeolog ved GEUS.

Der vil desuden blive udpeget en repræsentant fra erhvervslivet samt fra henholdsvis Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Rektorkollegiet og Danmarks Lærerforening.
 
Download Sprogudvalgets kommissorium her (pdf) 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Jeg synes, at vi har fået sammensat et meget kompetent udvalg, og jeg er meget glad for, at udvalgets medlemmer repræsenterer så bredt et spektrum af viden og kompetencer inden for især forskning og undervisningssektoren. Det er afgørende for mig, at udvalgsarbejdet resulterer i klare anbefalinger om, hvordan vi kan sikre, at dansk også i fremtiden vil være et komplet og samfundsbærende sprog.” 
 
Udvalgets arbejde forventes afsluttet inden udgangen af 2007.
 
Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Michael Jannerup Andersen, tlf. 33 92 29 96
Kontorchef Karin Marcussen, tlf. 33 92 35 66