Kulturministeren nedsætter teaterudvalg

Kulturministeren nedsætter i dag et udvalg, som får til opgave at udpege de største udfordringer, som scenekunsten i Danmark står over for i de kommende år.

Udvalget skal på den baggrund formulere en vision for scenekunstområdet som helhed, se nærmere på en række konkrete spørgsmål angående scenekunstområdet og give et bud på, hvordan nuværende og fremtidige udfordringer skal tackles. Udvalget skal desuden bidrage med forslag til en eller flere modeller for scenekunstområdet, som kan sætte en bedre og enklere ramme for området end den eksisterende.
 
Kulturministeren har udpeget kunstnerisk konsulent og tidligere formand for Teaterrådet Lars Seeberg til formand for udvalget samt teaterchef ved Dramaten i Stockholm Staffan Valdemar Holm og teaterredaktør på Politiken Monna Dithmer til medlemmer af udvalget.
 
Udvalgets afleverer sine forslag inden udgangen af 2009.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:

”Det er lykkedes at sammensætte et lille, manøvredygtigt udvalg med tre engagerede mennesker, der tilsammen har et stort overblik over scenekunsten og brænder for sagen. Jeg er sikker på, at det er et hold, der kan give et visionært bud på, hvordan vi kan skabe gode forudsætninger for at opretholde og udvikle det kunstneriske kvalitetsniveau som scenekunsten har i Danmark.”

Teaterudvalgets formand, Lars Seeberg, udtaler:

”Det er en spændende og vigtig opgave, som udvalget går i gang med. Jeg fornemmer en udbredt lyst til, at der nu virkelig skal ske noget, så scenekunsten i højere grad kommer på omdrejningshøjde med en tid, hvor konkurrencen om publikums opmærksomhed er skærpet. Vi vil gøre vort bedste for i dette lys at formulere en fælles vision for fremtidens, danske scenekunst.”

Hent kommissoriet for udvalgets arbejde (pdf)

Yderligere oplysninger:

Formand for teaterudvalget, Lars Seeberg: tlf.: 21 44 02 08
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf.: 33 92 35 18
Pressemedarbejder Karen Dyssel, tlf.: 33 92 29 92