Kulturministeren nedsætter udvalg om ophavsrettigheder på internettet

Krænkelser af ophavsretten er et massivt og stadigt stigende problem – især i videnssamfundet, hvor vi skal leve af samfundets kreative kræfter. Piratkopiering er ikke bare skadeligt for rettighedshaverne, men også for forbrugerne, erhvervslivet og samfundet generelt.

Derfor lancerede regeringen i marts 2008 en handlingsplan for en styrket indsats mod piratkopiering.
 
Som opfølgning herpå iværksatte Kulturministeriet i maj 2008 en møderække om håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet. Rapporten fra denne møderække blev offentliggjort i juni 2009, og bliver nu fulgt op af et udvalg, der får til opgave at beskrive konkrete modeller og initiativer, der kan bidrage til en styrket håndhævelse af ophavsrettigheder på internettet. Herudover skal udvalget se på mulighederne for at skabe bedre grobund for udviklingen af både nye og eksisterende forretningsmodeller.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Piratkopiering på internettet er et massivt problem for samfundet - og især for rettighedshaverne. Der er behov for at se på mulighederne for at styrke håndhævelsen af ophavsrettighederne på internettet, og på udviklingen af nye forretningsmodeller. Derfor har regeringen nu nedsat dette udvalg.”
 
Kulturminister Carina Christensen indkalder de politiske partier til drøftelser på baggrund af møderækkens rapport fra juni 2009. Drøftelserne vil finde sted i starten af det nye år.

Kommissorium for udvalg vedr. ophavsrettigheder på internettet (pdf)

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 51 88 67 69