Kulturministeren og socialministeren vil have "Gang i de ældre"

Brian Mikkelsen og Eva Kjer Hansen vil i samarbejde med idrættens organisationer styrke udbudet og kvaliteten af idrætsmulighederne for voksne danskere over 60 år.

De 2 ministre ønsker derfor at etablere en satsningsenhed med titlen ”Gang i de ældre”. Satsningsenheden skal via kampagnetiltag og sparring med idrætsforeninger og kommuner, synliggøre og forbedre idrætsmulighederne for gruppen over 60 år.

”Ideen er, at vi til foråret gennemfører et fremstød, der har 3 formål: Det skal gøre de ældre opmærksomme på vigtigheden af at bevæge sig – der skal endnu mere ”gang i de ældre”, det skal åbne de ældres øjne for de muligheder, idrætsforeningerne kan tilbyde, og sidst men ikke mindst skal det hjælpe idrætsforeningerne til at udvikle tilbud, som er tilpasset målgruppens ønsker og behov” udtaler kulturminister Brian Mikkelsen.

Der har i det senere år været en stigende interesse blandt danskere over 60 år for at motionere – og ikke mindst for at motionere sammen med andre. En række nye idrætsaktiviteter er blevet populære for denne gruppe, senest har stavgang oplevet en sand deltagereksplosion.

”Idræt er en vigtig faktor, når det drejer sig om livskvalitet. Det handler ikke kun om, at idræt og bevægelse kan bevare den fysiske sundhed. Det handler i høj grad også om, at vi gennem idrætten får skabt netværk og sociale relationer – relationer der som oftest rækker langt videre end boldbanen eller gymnastiksalen. Det er derfor vigtigt, at vi prioriterer arbejdet med at skabe de bedste rammer for det ældre menneskers idrætsdeltagelse – til gavn for dem selv, men også til gavn for samfundet” udtaler socialminister Eva Kjer Hansen.

Socialministeriet og Kulturministeriet bidrager hver med 1 mio. kr. til den satsningsenhed, der etableres i et samarbejde mellem DGI, DIF og DFIF.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Kulturministeriet Søren Riiskjær, tlf.: 3392 9832/2342 3690
Pressechef i Kulturministeriet Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598/2469 6435
Pressesekretær i Socialministeriet Line Grove Hermansen, tlf: 3392 4749 el. 4070 6901