Kulturministeren sikrer midler til talentstøtte og markedsføring af dansk litteratur

Kulturminister Per Stig Møller har fastlagt kriterierne for den nye litteraturpulje under Statens Kunstråd.

Midlerne skal i særlig grad fremme talentmassen via arbejdslegater og udgivelsesstøtte til debutantudgivelser, ligesom der sikres øgede midler til markedsføring af dansk litteratur i udlandet.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Jeg har nu fastlagt de overordnede kriterier for den nye litteraturpulje på 10,9 mio. kr. årligt, som partierne bag finansloven for 2011 har afsat. Det er tanken, at puljen skal kunne søges af alle de forfattere, som havde mulighed for at søge den tidligere 10-mio.-kr.-pulje, som udløb med udgangen af 2010, men at Statens Kunstråd med de nye midler i særlig grad skal fremme nye talenter. Derudover har jeg som noget nyt givet mulighed for, at der kan ydes støtte til forlags debutantudgivelser, så der nu både igennem arbejdslegater og udgivelsesstøtte kan sikres midler til talentmassen inden for dansk litteratur.

Sidst men ikke mindst skal der i øget grad gives støtte til markedsføring af dansk litteratur i udlandet, bl.a. igennem støtten til prøveoversættelser, som er et vigtigt redskab i arbejdet for at udbrede dansk litteratur i andre lande.”

Kulturministeren har fastlagt følgende kriterier for litteraturpuljen:

”I finanslovsaftalen for 2011 er der afsat en ny pulje på 10,9 mio. kr. årligt til litterære formål. Litteraturpuljen fordeles af Statens Kunstråd efter kvalitative kriterier.

Puljen skal anvendes til konkrete litterære projekter fra forfattere af skøn- og faglitteratur, oversættere, illustratorer, tegneserieskabere m.fl. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur. Puljen skal kunne søges af forfattere, der har udgivet mindst ét værk, og nye forfattere skal nyde særlig fremme.

Puljen skal endvidere kunne give udgivelsesstøtte til debutantudgivelser. Puljens midler bør i den forbindelse hovedsageligt gå til forfatterhonorarer, og midlerne må maksimalt udgøre 50 % af den enkelte udgivelses samlede budget. Det er således en særlig forpligtelse, at Statens Kunstråd i uddelingen af puljen har fokus på initiativer til udvikling af talentbasen i dansk litteratur.

Endvidere skal puljen benyttes til øget markedsføring af dansk litteratur i udlandet, bl.a. i form af øget støtte til prøveoversættelser og oversættelser”.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21

Afdelingschef Jesper Hermansen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18