Kulturministeren skyder debat om fremtidens scenekunst i gang

Hvad er borgernes ønsker til fremtidens scenekunst? Hvordan styrker vi det lokale ejerskab til de danske teatre? Hvordan får teatrene flere indtjeningsmuligheder? Hvordan sikrer vi optimale kunstneriske udviklingsmuligheder for scenekunsten? Sådan lyder nogle af spørgsmålene fra kulturminister Mette Bock, der inviterer til en bred debat om fremtidens scenekunst.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Scenekunsten i Danmark har en lang, stærk tradition – og et godt niveau, når vi ser på det store, mangfoldige repertoire af forestillinger, som danskerne har adgang til. 

Men i en tid, hvor publikum strømmer til andre kulturinstitutioner som museer, koncerthuse og spillesteder, har de statsstøttede teatre ikke oplevet samme fremgang. Størrelsen af det statsstøttede teaters publikum har i mange år ligget omkring 2 millioner. Den udfordring må vi forholde os til. Jeg så gerne, at flere fik glæde af scenekunsten.

Formålet med at åbne op for en bred debat er at få diskuteret, hvad scenekunsten skal kunne i fremtiden. Jeg vil gerne undersøge mulighederne for, hvordan vi kan skabe større borgerrelevans og mere lokal forankring. Jeg har også et ønske om at se på, hvordan teatrene kan finde nye former for finansiering, så scenekunsten kan udvikle sig og blive mere økonomisk robust. Og endelig har vi en udfordring, der handler om, hvordan vi i fremtiden kan sikre en mere smidig og fleksibel støttestruktur. 

Jeg vil gerne se fordomsfrit på scenekunstområdet. Derfor inviterer jeg nu alle – både borgere og professionelle aktører – til at være med til at formulere deres ønsker til fremtidens scenekunst. Jeg er åben over for alle gode idéer, der kan gøre scenekunsten mere relevant for borgerne. Jeg glæder mig til at blive klogere og ser frem til en god, konstruktiv debat.” 

Kulturminister Mette Bock igangsætter nu en åben debat, der frem til d. 1. maj 2018 vil give alle mulighed for at bidrage med forslag og gode idéer til fremtidens scenekunst. 

Den åbne debat kommer til at foregå i en Facebook-gruppe, hvor alle kan bidrage. Sideløbende inviteres professionelle aktører til at bidrage med visioner og forslag til konkrete ændringer af støtteordninger og lovgivning i en særskilt høringsproces. Trådene samles på en konference d. 14. maj 2018, hvor scenekunstens aktører og relevante interessenter deltager.   

Krydsild ’Fremtidens scenekunst’

Kulturministerens Krydsild dækker over en række debatmøder, som Mette Bock afholder rundt om i landet, hvor hun blandt andet taler med borgere, interessenter, elever, kunstnere og personer med rødder i kulturlivet for at blive klogere på, hvilke udfordringer, de oplever, og samtidig høre deres bud på løsninger. 

Du kan se krydsilden ”Fremtidens Scenekunst” på Kulturministeriets hjemmeside og på ministeriets Facebook-side

Krydsilden er produceret hos Mungo Park i Kolding og har deltagelse af forfatter og dramatiker, Jokum Rohde, teaterdirektør på Randers Egnsteater, Peter Westphael, og skuespiller Anne Plauborg Madsen.

Åben debat - ’Dine ønsker til fremtidens scenekunst’

Facebook gruppen ’Dine ønsker til fremtidens scenekunst’ går i luften den 16. marts. Her inviteres alle interesserede til at debattere scenekunstens udfordringer og muligheder – og samtidig bidrage med ønsker og idéer til, hvad teatrene kan gøre for at komme tættere på publikum. Facebookgruppen er aktiv hen over foråret frem til d. 1. maj 2018. 

Høring af scenekunstens organisationer og aktører

Sideløbende med debatten på Facebook inviterer kulturministeren scenekunstens organisationer og aktører til at bidrage med deres overvejelser om, hvordan statens støtteordninger og lovgivning bedre kan understøtte en scenekunst i udvikling. Er der snubletråde der kan fjernes og historiske betingede strukturer, som trænger til at blive brudt op? Forslag kan sendes til kulturministeren via fremtidens.scenekunst@remove-this.kum.dk og vil efterfølgende blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmeside.

Konference om scenekunst

Den 14. maj afholdes en konference, hvor ministeren samler kulturpolitikere og repræsentanter for scenekunstmiljøet til at diskutere fremtidens visioner for scenekunsten i Danmark og hvordan de politiske og økonomiske rammer kan understøtte disse visioner.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon, 22 76 51 16