Kulturministeren tildeler 4 mio. kr. til folkeoplysnings- og højskoleområdet

Undervisning af socialt udsatte voksne i Randers, inddragelse af børn i foreningslivet i Brøndby og et bæredygtigt fokus på højskolerne. Det er blot nogle af de mange nye projekter, som får tilskud fra Kulturministeriets to puljer inden for folkeoplysning og højskoler.

Kulturminister Mette Bock siger:

"Noget af det, der udvikler os allermest som individer, er, når vi indgår i fællesskaber med andre mennesker, der har en anden baggrund end os selv. Det er her, vi bliver konfronteret med vores fordomme og får lejlighed til at reflektere over den måde, vi anskuer verden på. Det er denne refleksion, der medvirker til, at vi bliver dannet og kommer hinanden nærmere – og det gavner alle borgere.

Folkeoplysningen og højskolerne er glimrende areaner til at sætte rammen for disse fællesskaber. Derfor tildeler jeg nu små 4 mio. til folkeoplysnings- og højskoleområdet. Jeg er sikker på, at projekterne vil bringe borgere tættere sammen på tværs af landet.”

Kulturministeren uddeler knap 4 mio. kr. fordelt på 25 projekter. Både frivillige for-eninger, aftenskoler og landsdækkende organisationer får tilskud til projekter, der fx handler om, hvordan man bruger folkeoplysende aktiviteter til at skabe bedre integration, og hvordan man kan inddrage nye brugergrupper i civilsamfundet. Hertil kommer større projekter, hvor en række højskoler bl.a. skal arbejde med at implementere en pædagogisk praksis, som sætter fokus på bæredygtighed, mens et andet projekt vil bruge folkeoplysende aktiviteter til at igangsætte offentlige debatter om de polariseringer, der er i samfundet mellem ’os-og-dem’, ’folket og eliten’ og ’land og by’.

Der er kommet i alt 75 ansøgninger til de to puljer.

Se oversigt over projekter, der har modtaget tilskud fra puljerne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16