Kulturministeren udpeger nyt Medienævn

Kulturminister Mette Bock har udpeget et nyt Medienævn for perioden d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2021. Professor, dr. jur., Thomas Riis bliver formand for nævnet.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det nye medienævn er bredt sammensat, og medlemmerne har hver især stærke kompetencer inden for hver deres felt, herunder bl.a. mediemarkedet, forretningsudvikling og mediernes demokratiske funktion. Derfor er jeg også sikker på, at det nye nævn har den ekspertise, der er nødvendig for at forvalte og fordele mediestøtten til de trykte og skrevne digitale nyhedsmedier bedst muligt."

Det nye Medienævn består af:

• Professor, dr. jur., Thomas Riis (formand)
• Professor (MSO) Ida Willig
• Økonomidirektør Peter Nordgaard
• Direktør Trine Nielsen
• Lektor Anna B. Holm
• Direktør for Dansk Journalistforbund Linda Garlov
• Forstander og forlagschef Mathias Bruun

Om Medienævnet

Medienævnet behandler ansøgninger om mediestøtte og fører blandt andet tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven. Fra mediestøtteordningen ydes redaktionel produktionsstøtte og projekttilskud til trykte og skrevne digitale nyhedsmedier.

Medienævnet består af syv medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16