Kulturministeren underskriver ny bekendtgørelse om egnsteater

Fra 1. januar 2008 træder en ny bekendtgørelse om egnsteater, som indfører den nye egnsteaterordning, i kraft.

Med henblik på at sikre en tilpasningsperiode i forhold til den nye rammestyringsordning vil kulturministeren sikre, at alle kommuner, der yder tilskud til egnsteater, også i 2008 vil få en statslig refusion på 50 pct. Rammestyringen er imidlertid kun ét element i den nye ordning.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:
”Vi har et fantastisk levende egnsteatermiljø, hvor man virkelig brænder for det, man laver. Under den nuværende regering har vi gennemført en kraftig stigning i den økonomiske støtte til området. Således var bevillingen til egnsteater i år 2000 på knapt 38 mio.kr (i 2007-priser), mens den i 2008 stiger til omkring 69 mio.kr. Der er tale om en helt unik stigning i den økonomiske støtte til et enkelt område, og jeg er glad for, at vi kan sikre en fortsat styrkelse af dette afgørende område indenfor en bæredygtig økonomisk ramme.
 
Den nye egnsteaterordning rummer en hel række elementer, der kommer til at sikre en endnu højere kvalitet i teaterudbuddet: Skærpede krav til omfanget af teatrenes produktion; en konsulentordning, der skal hjælpe teatrene med at videreudvikle deres arbejde; og sikkerhed for, at hvert eneste teater i ordningen arbejder på et højt, kunstnerisk niveau
 
Samtidig er det vigtigt for mig, at den nye rammestyringsordning ikke skaber økonomisk usikkerhed for teatrene. De vil, nøjagtig som før, være sikret deres midler gennem flerårige aftaler. Med den nye ordning har forligspartierne nemlig ønsket at understrege kommunernes hovedansvar for egnsteatrene.
 
Vi har fået nye storkommuner med en størrelse og en økonomisk kapacitet, som virkelig kan løfte egnsteateropgaven. Derfor er jeg ikke bange for at sige til kommunerne, at hvis de vil være med, så må de også være parate til at tage ansvar, og sikre deres egnsteater en fast økonomi, selv om de ikke ved præcis, hvor stor den statslige refusion bliver. De skal gå ind i det, fordi de virkelig vil det, og fordi de tror på en satsning på det lokale teater.
 
Af samme grund er overgangsordningen i 2008 også netop kun en overgangsordning. Bevillingen i 2009 vil blive den, som blev aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen om den nye egnsteaterordning. Det betyder i sig selv et betragteligt ekstra løft i forhold til den ellers historisk høje bevilling i 2007.
 
På den baggrund må jeg endnu engang understrege, at de bevillinger til egnsteater, som blev sikret med finanslovsaftalen, er udtryk for massiv statslig prioritering af egnsteaterområdet. Det er det høje niveau, vi vil holde, og det er et niveau, jeg som kulturminister er rigtig stolt af.”
 
Læs den nye bekendtgørelse (pdf).  Der gøres opmærksom på, at bekendtgørelsen endnu ikke er offentliggjort i Lovtidende. Der kan derfor forekomme korrekturrettelser.


Yderligere oplysninger:
Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf. 33 92 35 18
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf. 33 92 35 98