Kulturministeren vil have bedre styr på beskyttede jord- og stendiger

Kulturminister Mette Bock vil med en ny pulje på 15 mio. kr. sætte gang i udpegningen af beskyttelsesværdige diger rundt om i landet. I dag er kortlægningen af beskyttede diger i Danmark mangelfuld.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det er til stor frustration for mange lodsejere, at der i dag ikke findes en systematisk oversigt over beskyttede diger i Danmark. Det betyder, at landmænd og andre lodsejere kommer til at ødelægge diger, som har en kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, og som efterfølgende skal reetableres. Det er selvfølgelig ikke holdbart – hverken for dem eller for samfundet.

Derfor afsætter jeg 15 mio. kr. til det arbejde, og jeg håber, at kommunerne vil tage imod tilbuddet og få kortlagt området én gang for alle til glæde for jordejerne og for resten af landets befolkning.”

Fakta:

Den nye pulje på 15 mio. kr. kan søges af kommuner til at foretage en konkret udpegning af beskyttede diger. Det bliver et kriterium, at den pågældende kommune skal medfinansiere udpegningen med minimum 50 %. Yderligere kriterier vil blive fastsat snarest og herefter udmeldt af Slots- og Kulturstyrelsen, som vil administrere puljen og rådgive kommunerne om udpegningen.

Det følger af museumsloven, at der kan foretages en konkret udpegning af jord- og stendiger i Danmark, så lodsejere bedre kan orientere sig om, hvorvidt der er beskyttede diger på deres grund. Det er i dag kommunerne, som har hjemlen til at lave udpegningerne.

Midlerne afsættes fra de kulturelle udlodningsmidler.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16