Kulturministeren vil have klarere regler for god citatskik

Kulturminister Brian Mikkelsen vil have udarbejdet vejledende retningslinjer for, hvad der er god citatskik, og hvornår der foreligger plagiat i litterære værker.

Derfor vil Kulturministeriet i den kommende tid afholde en møderække med repræsentanter for forfattere, forlag og andre relevante parter for at drøfte, hvordan man på bedst mulig vis udarbejder retningslinjer på dette område.
 
Blandt de parter, der vil blive indbudt til drøftelser i ministeriet, er: Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, AC/UBVA, formanden for Kunstrådets litterære udvalg, Den danske Forlæggerforening, Dansk Journalistforbund, Danske Dramatikeres Forbund, Danske Dagblades Forening, Videnskabsministeriet, professor Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet, forlagsdirektør Anette Wad fra Aschehoug og Niels Bjervig fra Bogmarkedet.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg mener, at det er påkrævet at få nedfældet et sæt vejledende retningslinjer for god citatskik. Gennem den seneste tid er det blevet klart, at der er behov for sådan nogle retningslinjer, som det litterære og videnskablige miljø kan støtte sig til i deres arbejde, og de kommende drøftelser kan forhåbentlig bidrage til at afklare, hvilken form de skal have. Jeg vil i den forbindelse takke de inviterede parter for deres tilsagn om at medvirke i processen.”
 
På grundlag af drøftelserne i ministeriet vil Kulturministeriet nedfælde et sæt vejledende retningslinier for afgrænsningen af god citatskik og plagiat i litterære værker. Det er hensigten, at disse retningslinier skal omfatte alle typer af litterære værker. Hensigten er, at branchen er enig om retningslinjerne, som dog ikke vil være juridisk bindende.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598