KULTURMINISTEREN VIL SIKRE MODTAGELSE AF DANSK TV SYDSLESVIG

Kulturministeren har i dag præsenteret de mediepolitiske ordførere fra partierne bag medieaftalen for en række nye initiativer, der skal sikre, at det danske mindretal i Sydslesvig får de bedste muligheder for fortsat at kunne se dansk tv efter slukningen af de analoge signaler den 31. oktober 2009.

I forbindelse med slukningen af de analoge tv-signaler er der blevet rejst kritik af mulighederne for fortsat at kunne modtage og fordele danske fjernsynsprogrammer i Sydslesvig. På den baggrund har Styrelsen for Bibliotek og Medier udarbejdet et problemkatalog med henblik på at belyse problemerne og skitsere mulige løsninger.
 
Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Jeg tager denne sag meget alvorligt og mener, at vi skal gøre alt hvad der overhovedet er muligt for at sikre, at man fortsat kan se dansk tv i Sydslesvig efter slukningen af de analoge signaler.
 
Det er afgørende for dansk kulturpolitik, at vi holder en tæt kontakt til det danske mindretal i Sydslesvig, som udgør et helt særligt stykke Danmarks historie, og at vi giver mindretallet mulighed for at følge med i dansk kulturliv gennem blandt andet fjernsyn.”
 
Selvom det er muligt – også fremover - i 75 pct. af Sydslesvig at modtage de danske digitale jordbaserede tv-signaler ved såkaldt ”spill-over”, er der ifølge det ovennævnte problemkatalog en række udfordringer for modtagelse og fordeling af danske tv-signaler i Sydslesvig.
 
På denne baggrund vil Kulturministeren tage en række initiativer. For det første vil ministeren følge op på DR og TV 2/DANMARK’s forhandlinger med Kabel Deutschland i forbindelse med bestræbelserne på at få en aftale om fordeling af DR1 og TV2 i det tyske kabelnet. For det andet vil ministeren tage kontakt til ministerpræsident Peter Harry Carstensen fra delstaten Slesvig-Holsten med henblik på, dels at undersøge mulighederne for at forøge sendeeffekten for den danske sender i Flensborg, dels at undersøge hvorvidt det fremover kunne være muligt at opnå fortrinsstilling for fordeling af danske public service-kanaler i det tyske DTT-net. Endelig vil ministeren tage kontakt til Canal Digital med henblik på at undersøge, hvorvidt det fremover kunne være muligt at udvide det nuværende satellittilbud, så det indeholder TV2 og udbydes til en lavere pris.
 
De mediepolitiske ordførere fra partierne bag medieaftalen tilsluttede sig Kulturministerens forslåede initiativer.
 
Yderligere oplysninger
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18