Kulturministeren vil sikre størst mulig åbenhed i statens arkiver

Kulturminister Brian Mikkelsen har netop diskuteret tilgængeligheden til statens arkiver med Folketingets kulturudvalg, og han oplyste udvalget om, at han har iværksat tre konkrete tiltag, der skal sikre den størst mulige åbenhed i arkiverne.

Disse tiltag har blandt andet til formål at undersøge, om man kan forbedre adgangen til de arkiver, der omhandler besættelsestiden.

De tre initiativer er:

Fremrykket evaluering af loven

I forbindelse med vedtagelsen af arkivloven i 2003 blev det aftalt, at der skal foretages en lovovervågning af lovens tilgængelighedsbestemmelser efter 3 år - altså i juli 2006. Ministeren har dog besluttet at fremskynde evalueringen, således at en redegørelse for arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser kan sendes frem til kulturudvalget i foråret 2006 og nå at blive debatteret politisk inden sommerferien.

Møde med forskere

Brian Mikkelsen vil snarest indkalde til et møde med relevante forskere for at diskutere, hvilke problemer forskerne møder i praksis, når de anmoder om at få adgang til arkiverne.

Hyrdebrev til ministerier

Kulturministeren vil sende et såkaldt hyrdebrev til relevante ministerier og indskærpe, at der skal føres en liberal tilgængelighedspraksis, og at sagsbehandlingsfristerne i forbindelse med ansøgninger om adgang skal overholdes.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg betragter det som særdeles væsentligt, at vi har den størst mulige åbenhed i de statslige arkiver, og jeg håber, at disse tiltag vi sikre, at forskere får adgang til materiale om besættelsestiden og andre emner, når det overhovedet er muligt. Der vil naturligvis altid være enkelte dokumenter, som man ikke kan give adgang til, men det er vigtigt, at adgangen til arkiverne bliver administreret efter en praksis, der tilsiger størst mulig åbenhed.”

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598