Kulturministeren vil styrke internationalt samarbejde i kampen mod doping

Kulturminister Mette Bock vil styrke det internationale antidoping-agentur, WADA, og kampen mod lande og idrætsorganisationer, der ikke overholder de internationale antidopingregler. Danmarks Idræts-forbund og Anti Doping Danmark bakker op om ministerens initiativ.

 

Kulturminister Mette Bock siger:

"Doping ødelægger idrætten og muligheden for at konkurrere på lige vilkår på tværs af lande i alle idrætsgrene. Der er i bund og grund tale om snyd – og derfor er der brug for, at vi gør fælles front og sætter hårdt ind over for dopingmisbrug. 

WADA skal styrkes og have flere muligheder for at sanktionere idrætsorganisationer, antidopingorganisationer og lande, som overtræder de internationale regler. Dopingskandalen i Rusland har vist, at der også er behov for at stramme de internationale antidopingregler, så den samme overtrædelse bliver sanktioneret ens alle steder. Der er desuden brug for flere sanktionsmuligheder, så sanktionerne i højere grad står mål med overtrædelserne."

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard siger:

"Rusland-sagen har vist, at der er behov for at stramme de internationale antidopingregler. Vi har i dag i de internationale regler ikke taget højde for, at internationale og nationale idrætsorganisationer og antidoping-organisationer forbryder sig imod reglerne. 

Vi har derfor brug for et tvistløsningssystem, der håndterer dette og en klar hjemmel i antidopingreglerne til at straffe internationale og nationale organisationer. Vi er derfor meget glade for, at Kulturministeren kommer med så markant et udspil på området.” 

Formand for Anti Doping Danmark Mette Hartlev siger:

”Det glæder mig at se kulturministerens konkrete forslag til forbedringer af det internationale antidopingsystem. Hos Anti Doping Danmark er vi enige i behovet for et mere retfærdigt og gradueret sanktionssystem, der i større grad tager hensyn til omfanget af de konkrete overtrædelser af WADA-kodekset.

Ligeledes kan vi kun bakke op om et styrket WADA, der bl.a. kan være med til forbedre den samlede antidopingindsats ved at understøtte de lande og internationale specialforbund, som mangler ressourcer og viden til at efterleve de internationale antidopingregler. Med Danmarks antidopingekspertise og -erfaring står vi ligeledes klar til at assistere WADA fra dansk side.”

Kulturminister Mette Bocks antidopingindsats indeholder følgende initiativer:

• Sanktioner for overtrædelser af reglerne skal ensrettes: 

Idrætsorganisationers og myndigheders overtrædelser af de internatonale regler straffes direkte i medfør af de internationale antidopingregler og gennem IOC's og de internationale idrætsorganisationers regelsæt. 

• Flere redskaber i sanktionssystemet: 

Danmark støtter, at de internationale antidopingregler skal give mulighed for at udskrive bøder til myndigheder og idrætsorganisationer og i helt grelle tilfælde udelukke lande og idrætsorganisationer fra at deltage i og at afholde konkurrencer, hvis de underminerer systemet fx gennem statssponseret doping.

• Et styrket WADA:

WADA’s arbejde skal styrkes, og verdens regeringer og idrætsorganisationer bør bakke op om at give WADA flere kræfter til at slå ned på idrætsorganisationer, antidopingorganisationer og landes overtrædelser af de internatonale regler.

• Hele lande skal kunne udelukkes:

I helt grelle tilfælde, når alle andre muligheder er udtømt, bør et helt lands atleter udelukkes fra at deltage i konkurrencer. Det er dog vigtigt, at hensynet til effektiv håndhævelse af antidopingreglerne samtidig balanceres over for hensynet til, at atleter – der ikke benytter sig af doping – i mindst muligt omfang bliver ramt.

• Genopretning gennem udbedring af problemer:

Sanktioner skal have fokus på at genoprette antidopingsystemerne – gennem supervision (dvs. opsyn med indsatser og vejledning af organisationerne bag af erfarne aktører på området), overvågning osv. Men det er også vigtigt, at de lande, der ikke lever op til deres forpligtelser, selv betaler regningen for genopretningen. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16