Kulturministerens udtalelse om Pia Christmas-Møllers udmelding

Kulturminister Brian Mikkelsen er glad for Pia Christmas-Møllers udmelding i DR-sagen.

Han udtaler:

"Pia Christmas-Møller er kommet med en positiv og konstruktiv udmelding, som jeg hilser med glæde. Den ligger i høj grad på linie med regeringens syn på tingene.
Hendes forslag om at undersøge muligheden for at privatisere koncertsalen er jeg bestemt ikke imod. Jeg har tidligere åbnet for samme mulighed, men det har indtil videre været vurderingen, at der ikke synes at være interesserede købere. Jeg vil dog ikke stille mig i vejen for en privatisering af koncertsalen, hvis muligheden byder sig.
Hun foreslår også, at merprovenuet fra licensen overføres til DR. Lad mig bemærke at regeringen allerede har givet DR rådighed over ekstra licensmidler fra 2005 og 2006. Og regeringen er også indstillet på at lade eventuelle ekstra licensmidler i resten af aftaleperioden tilfalde DR. Det kræver dog tilslutning i hele medieaftalekredsen. Jeg vil gerne tilføje, at regeringen også har givet DR adgang til billig lånefinansiering.
Christmas-Møllers tanker om at kigge nærmere på DRs situation i mediebilledet vil jeg også gerne drøfte med hende.
Slutteligt noterer jeg med tilfredshed, at Pia Christmas-Møller - ligesom regeringen - ikke ønsker at gennemføre forslag, der medfører licensstigninger eller lægger yderligere byrder over på skatteyderne." 

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Jesper Hermansen, tlf: 3392 3518
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598