Kulturministeriet begærer fogedforbud mod Piratgruppen

Piratgruppen har oprettet et website, hvor de har lagt Kulturministeriets tegneserie om ophavsretsreglerne ud i en forvansket form. Gruppen har også offentliggjort materiale, der fremstår, som om det hidrører fra Kulturministeriet.

Det er efter Kulturministeriets mening en alvorlig sag, fordi Piratgruppens materiale kan skabe misforståelser og forvirring blandt borgerne om Kulturministeriets budskaber til offentligheden. Derved er der risiko for, at borgerne vildledes, og at Kulturministeriets troværdighed som offentlig myndighed undergraves.
 
Kulturministeriet har ønsket at løse denne sag på mindelig vis. Ministeriet inviterede således Piratgruppen til et møde, hvor ministeriet oplyste, at vi betragter sagen med stor alvor og på den baggrund bad gruppen om at fjerne materialet på websitet og overføre domænenavnet til Kulturministeriet. Det afviste Piratgruppen. Herefter oplyste Kulturministeriet, at vi ville forfølge sagen ved fogedretten.

Efterfølgende har ministeriet i går – den 17. marts – indgivet en begæring om fogedforbud ved Københavns byret. Det forventes, at byretten afsiger kendelse i sagen i løbet af seks til otte uger.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598