Kulturministeriet får medhold i fogedretten

Sagen mellem Kulturministeriet og Piratgruppen blev i dag afgjort i fodgedretten til Kulturministeriets fordel.

Sagen endte med, efter at Piratgruppen havde taget bekræftende til genmæle, at Kulturministeriet fik medhold i alle sine påstande, dog med en enkelt præcisering vedrørende påstanden om brug af andre domænenavne, hvori Kulturministeriets navn indgår.
 
Kulturministeriet har givet afkald på betaling af sagsomkostninger over for Piratgruppen. Og Piratgruppen har frafaldet den såkaldte justifikationssag, som normalt skal føres efter en fogedsag.
 
Kendelsen betyder, at Piratgruppen har forbud mod at registrere og bruge domænet www.kulturministeriet.info. Piratgruppen må heller ikke bruge andre domænenavne, hvori navnet Kulturministeriet indgår, og hvor det fremstår, som om det er Ministeriet, der er indehaver.

Piratgruppen må heller ikke bruge Kulturministeriets logo eller dele heraf i materiale, der fremstår, som om det er Kulturministeriet, der er afsender, ligesom de har forbud mod at anvende to plakater, hvor de bruger Kulturministeriets logo, og hvor det fremstår, som om Kulturministeriet er afsender.
 
Det skal understreges, at Piratgruppens forvanskning af Kulturministeriets tegneserie om ophavsret ikke har været en del af fogedsagen, fordi Kulturministeriet har valgt ikke at inddrage den i sagen. Det betyder, at fogedforbuddet heller ikke omfatter Piratgruppens udgave af tegneserien.
 
Sagen opstod i marts, da Piratgruppen offentliggjorde materiale om ophavsretsreglerne, der fremstod, som om det hidrørte fra Kulturministeriet.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf: 3392 3568
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598