Kulturministeriet følger op på revisionskritik af institutioners indkøbspraksis

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en undersøgelse af indkøb af varer og tjenesteydelser på Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater og Kapel, Kulturstyrelsen, Rigsarkivet, Statens Museum for Kunst samt Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Undersøgelsen viser, at institutionerne i forbindelse med et antal indkøb ikke har overholdt gældende regler, og at der ikke er gennemført EU-udbud. Kulturministeriet indskærper derfor nu gældende reglers overholdelse overfor institutionscheferne og iværksætter en række initiativer til bedre indkøbs- og udbudspraksis på ministeriets område. I Statsrevisorernes bemærkninger kritiseres det yderligere, at Kulturministeriet ikke har indtaget en mere aktiv rolle og ikke i højere grad har fulgt op på, om institutionerne overholder gældende love og regler samt ministeriets retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Jeg finder Rigsrevisionens undersøgelse væsentlig og har noteret mig Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af institutionernes indkøbspraksis. Det er ikke tilfredsstillende, at gældende regler om indkøb og EU-udbud ikke er fulgt. På den baggrund er jeg tilfreds med, at Kulturministeriet nu iværksætter en række initiativer med sigte på dels at styrke kendskabet til gældende indkøbs- og udbudsregler og dels at indskærpe det ledelsesmæssige fokus på området i institutionerne.”

Kulturministeriets initiativer til bedre indkøbs- og udbudspraksis:

  • Kulturministeriets fælles retningslinjer for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser er ajourført med virkning fra 1. januar 2016.
  • Det indskærpes overfor institutionscheferne, at gældende regler for indkøb og EU-udbud skal overholdes.
  • Opfølgning på institutionernes anvendelse af statens forpligtende indkøbsaftaler. Resultatet indgår bl.a. i ledersamtaler med institutionscheferne.
  • Undervisning af institutionernes indkøbsmedarbejdere i indkøbs- og udbudsregler og god praksis på området.
  • Potentialet for udbud af yderligere koncernfælles aftaler kortlægges.

Yderligere oplysninger

Kontorchef Tommy Jensen, Koncern Budget, tlf.: 41 39 39 40

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 21 76 51 16