Kulturministeriet freder Niels Juel-statue

Kulturministeriet har besluttet at stadfæste Kulturarvsstyrelsens afgørelse om at frede Niels Juel-statuen beliggende ved Holmens Kanal.

Ministeriet lægger i sin afgørelse vægt på, at statuen og dens omgivelser har væsentlig kulturhistorisk værdi, og at dens mangeårige placering på et centralt sted i København – en placering som også indgik i overvejelserne i forbindelse med udformningen af statuen – må tillægges væsentlig byhistorisk betydning.

Fredningssagen blev indledt, da Det Særlige Bygningssyn den 9. april 2003 indstillede Niels Juel-statuen til fredning efter forslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Baggrunden for forslaget var, at Københavns Kommunes Bygge- og Teknikudvalg, Vej & Park, i forbindelse med et projekt med omlægning af Holmens Kanal ville flytte Niels Juel-statuen til Havnegade ud for Peder Skrams Gade.

Efter et længere sagsforløb tilsluttede Kulturarvsstyrelsen i februar 2004 sig Det Særlige Bygningssyns indstilling.

Niels Juel-statuen blev rejst i 1881 for at markere slaget i 1677 ved Køge Bugt, hvor admiral Niels Juel ledte den numerisk underlegne danske flåde, som slog svenskerne tilbage, da de ad søvejen forsøgte at afskære de danske soldater i Sverige. Statuen er lavet af billedhuggeren Johan Carl Henrik Theobald Stein og er udført i en historicistisk, nationalromantiserende stil, som er typisk for det sene 1800-tal.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er glad for, at fredningssagen om Niels Juel-statuen nu er afsluttet. Det er en sag, hvor der undervejs har været mange forskellige synspunkter fremme, og jeg deler Kulturarvsstyrelsens vurdering af, at der er tale om en statue, der med sin nuværende mangeårige placering har en betydelig kulturhistorisk og byhistorisk værdi."

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598