Kulturministeriet giver 750.000 kr. til projekter i Vejle Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 750.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Vejle Amt, som synliggør og styrker områdets identitet yderligere.

Det drejer sig om:

     

  • Udstillingen om indvandringen og kulturmødet gennem tiderne med Kolding som eksempel, ”Når fremmede kommer til”. Udstillingen får 50.000 kr. i støtte.
  • Etablering af Vamdrup Kultur- og Fritidscenter. Projektet får 500.000 kr. i støtte.
  • Istandsættelse af KelleR – Center for Eksperimenterende Kunst. Projektet får 200.000 kr. i støtte.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Vejle Amt har fremlagt en vifte af projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre området yderligere”.

”Projekterne vidner om, at egnen har en stærk identitet. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af områdets mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både egnens indbyggere og for hele landet”.

Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Læs mere om projekterne her

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter kan fås på temasiderne om Kulturministeriets Provinspulje eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13.