Kulturministeriet opsiger aftaler om Nationalbibliografien og Bibliotek.dk

Kulturministeriet ønsker at afvikle sit medejerskab til DBC A/S (Dansk Bibliotekscenter). Det sker ud fra den vurdering, at den nuværende model, hvor ministeriet er medejer og samtidig henlægger en række opgaver direkte hos selskabet ikke sikrer optimale muligheder for løbende at afprøve, om opgaven løses bedst muligt.

Første skridt i forhold til afviklingen af ejerskabet er, at ministeriet påbegynder en opsigelse af aftalerne med selskabet om leverance af ydelser, da ministeriet ikke længere kan henlægge sådanne opgaver direkte hos DBC i en situation, hvor ministeriet ikke længere er medejer.

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har derfor i dag opsagt aftalerne med Dansk Bibliotekscenter (DBC A/S) om Nationalbibliografien og Bibliotek.dk.

DBC A/S har løst begge opgaver fuldt tilfredsstillende indtil nu. Opsigelsen bunder som nævnt i en principiel vurdering af behovet for at undersøge den mest hensigtsmæssige organisering af disse opgaver.

Kulturministeriet vil frem mod udløbet af aftalerne med udgangen af henholdsvis 2022 for Nationalbibliografien og 2019 for Bibliotek.dk undersøge de fremadrettede muligheder.

Der vil i det nye år blive truffet endelig beslutning vedrørende det statslige ejerskab til DBC A/S. Den endelige beslutning om afhændelse af statens aktiepost skal godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Nationalbibliografien er fortegnelsen over alle udgivelser i Danmark. Bibliotek.dk er den hjemmeside, hvor man kan fremsøge og bestille materialer fra alle offentlige biblioteker i Danmark.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 61