Kulturministeriet satser på de unge

Kulturministeriet vil nu gøre en ekstra indsats for, at unge i hele landet møder kunst og kultur i deres hverdag. Børnekulturens Netværk offentliggør i dag sin strategi for 2010-2012, hvor unge fremover udgør en fast del af netværkets målgruppe.

 

Børnekulturens Netværk vil samarbejde med kommunerne om at skabe kulturtilbud af høj kvalitet til de unge. Når de unge går ud af skolen, forlader de ofte også de etablerede fritids- og kulturtilbud og bliver dermed sværere at indfange. Der skal derfor en særlig indsats til for at sikre, at de kulturtilbud, der findes, vækker de unges nysgerrighed og favner mangfoldigheden blandt unge.

Kultur for unge er bare ét af de vigtige områder, Børnekulturens Netværk beskriver i sin nye strategi. Med strategien viderefører Børnekulturens Netværk flere af de hidtidige gode initiativer, og samtidig peger netværket på nye fremtidige centrale samarbejdsflader.

Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Unge i dag møder et væld af tilbud, og der er stor konkurrence om deres opmærksomhed. Derfor kræver det en ekstra stor indsats fra kulturinstitutionerne at skabe kulturtilbud og ikke mindst formidle dem, så de fanger de unges interesse. Den nye strategi for Børnekulturens Netværk giver mulighed for at sætte langsigtede mål, men også at tænke større og mere nyskabende tanker. Strategien har et højt ambitionsniveau, og sådan skal det også være, for det er helt essentielt, at alle børn og unge kan møde spændende, udfordrende og berigende kulturelle oplevelser.”

Strategien har tre gennemgående temaer: ’Brobygning mellem stat og kommune’, ’Kunst og kultur i alle børn og unges hverdag’ og ’Nye brugergrupper’. Temaerne fastholder således netværkets fokus på samarbejde mellem stat og kommune, der arbejdes for øget sammenhæng mellem kunst- og kulturtilbud i børn og unges dagligdag, og endelig arbejdes der aktivt for at inddrage nye brugergrupper, hvormed det sikres, at også udsatte børn og unge inkluderes i den samlede pakke for kulturtilbud.

Hent strategien på Børnekulturens Netværks hjemmeside boernogkultur.dk  

Yderligere oplysninger

Sekretariatsleder Benedicte Helvad
Børnekulturens Netværk, tlf.: 33 73 33 75

Kontorchef Karin Marcussen
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98