Kulturministeriet søger ny direktør for Kulturstyrelsen

Stillingen som direktør for Kulturstyrelsen er ledig til besættelse snarest muligt.

Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, som er etableret pr. 1. januar 2012. Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik på en lang række områder, bl.a. kunststøtte, folke- og forskningsbiblioteker, fortidsminder, fredede bygninger, medier og dagblade, musik, museer og scenekunst. Styrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og er Kulturministeriets operatør på det internationale kultursamarbejde.

Styrelsen har ca. 275 medarbejdere og ledes af en direktion, som udover direktøren består af 2 vicedirektører.