KULTURMINISTERIET STØTTER KULTUREL BYUDVIKLING I KØGE

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 400.000 kr. af Puljen til kultur i hele landet som tilskud til et projekt med kulturel byudvikling i Søndre Havn i Køge.

Projektet skal indgå i forberedelsen af, at der i løbet af de næste 15 år ønskes skabt en helhedsløsning for en ny bydel, Søndre Havn i Køge, med inddragelse af kultur såvel som erhverv, boliger og fritidsaktiviteter.
 
Projektet skal munde ud i offentliggørelse af en rapport med erfaringsopsamling – og en kulturplan, der – under forudsætning af byrådets godkendelse – skal indgå som integreret element i det videre arbejde med udbudsmateriale og kvalitetsprogram for udvikling af Søndre Havn.
 
En udstilling ”Den kreative by” skal i sommeren 2008 på Køge Skitsesamling formidle projektets resultater til en bred, folkelig målgruppe.
 
Brian Mikkelsen udtaler: ”Ideerne om udvikling af byer til gavn for og ved hjælp af kulturen breder sig som en løbeild gennem Europa. Det er flot, at Køge Kommune forstår at inddrage erfaringerne med kulturel byudvikling fra andre byer og samtidig vil lade byens borgere og andre interesserede få kvalificeret indsigt i kommunens satsning på området”.
 
Puljen til kultur i hele landet støtter nyskabende og eksemplariske projekter i hele landet. Der uddeles 24 mio. kr. om året, en stor del af midlerne gennem kulturaftaler mellem Kulturministeriet og klynger af kommuner.
 
Yderligere oplysninger
Flere oplysninger om kulturpuljen Provinspuljen og det støttede projekt kan fås på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller kontorchef Per Voetmann tlf. 33 92 98 30.