Kulturministeriet støtter Odin Teatrets opførelse af UrHamlet på Kronborg

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 700.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til stykket ”Urhamlet”, som Odin Teatret skal opføre på Kronborg slottet i sommeren 2006.

Odin teatrets forestilling Urhamlet er et tværgeografisk samarbejdsprojekt, som støttes af bl.a. Ringkøbing Amt og Frederiksborg Amt. Efter opførelsen på Kronborg Slottet, som led i den årlige Hamlet produktion på slottet er det tanken, at forestillingen opføres på Nr. Vosborg ved Ringkøbing samt i Ravenna i Italien.
 
Stykket baserer sig ikke på Shakespeares skuespil, men anvender i stedet den kilde, som Shakespeare brugte i sit forlæg: Den danske Saxo Grammatius’ Hamlet.
 
”Urhamlet” vil blive opført af et internationalt teaterkompagni bestående af 50 skuespillere, dansere og musikere fra Japan, Indien, Bali og Brasilien foruden fra Odin teatret. En udgave af stykket som gadeforestilling med deltagelse af de udenlandske kunstnere vil blive særligt rettet mod børn.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Frederiksborg Amt og Ringkøbing Amt har sammen fremlagt dette projekt. Meningen med Provinspuljen er netop at støtte samarbejde om projekter af høj kaliber på tværs af amts- og kommunegrænser”.

”Projektet med at opføre Hamlet med udgangspunkt i Saxo og med et teaterkompagni sammensat af skuespillere, dansere og musikere fra tre kontinenter lyder utrolig spændende. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til dette ambitiøse initiativ til glæde for både områdets indbyggere og for hele landet”.
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Læs mere om projektet

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter kan fås på temasiderne om Kulturministeriets Provinspulje eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13.