Kulturministeriet støtter ombygning af Randers Egnsteater

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 250.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til et projekt i Århus Amt, som synliggør og styrker områdets identitet yderligere.

Det drejer sig om projektet med at ombygge Randers Egnsteater. Den foreløbige ombygning blev indviet d. 9. august 2005 af Kulturminister Brian Mikkelsen. Med den tildelte støtte sikres den fulde finansiering af ombygningen.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Jeg er glad for, at være med til at sikre finansieringen af ombygningen af Randers Egnsteater, og herved bidrage til, at teatret får bedre mulighed for at leve op til dets store publikumssucces”.

”Det er spændende, at Randers egnsteater har formået at få et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det er bl.a. imponerende, at man har sikret en meget stærk støtte fra private sponsorer til ombygningen”.

Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13
Flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter kan læses på temasiderne om Kulturministeriets Provinspulje