Kulturministeriet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning

Den 5. december 2012 anmodede Folketingets Kulturudvalg statsrevisorerne om at foretage en undersøgelse af eventuelt kritisable dispositioner i relation til de fem arrangementer, som den daværende kulturminister afholdt på AFUK i perioden 2011-2012.

I undersøgelsen konkluderer Rigsrevisionen, at ”Kulturministeriets departements interne kontroller og forretningsgange for møde- og repræsentationsudgifter i 2011 og 2012 har været svage.”

Kulturministeriet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning og har igangsat en intern proces med at stramme op på praksis. Arbejdet fortsætter, og har indtil videre bl.a. resulteret i følgende initiativer:

- Revisionens anbefalinger er indført i relevante instrukser og vejledninger.

- Departementets kontoopsætning er tilpasset.

- Konteringsfejl for møde- og repræsentationsudgifter er korrigeret.

- Ministeriets medarbejdere har været på opfølgende kursus og workshop i ministeriets regnskabs- og dispositionsregler.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

Jeg noterer mig, at man i Kulturministeriet tager Rigsrevisionens konklusioner til efterretning og allerede er langt i arbejdet med at stramme op på den interne praksis, der kritiseres. Dette arbejde har jeg tillid til, at ministeriet fortsætter fremadrettet på tilfredsstillende vis.”

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16