Kulturministeriet udbetalte 7,6 mia. kr. til kultur

I 2012 udbetalte Kulturministeriet 7,6 mia. kr. til kulturelle formål. Det viser de netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.

Heraf gik 27 pct. til området scene og musik, mens medier, biblioteker og litteratur – som også omfatter film og computerspil – modtog 25 pct. af de udbetalte midler. På tredje-pladsen kom kulturarv med 18 pct. af udbetalingerne. Kulturarv omfatter her hele området med museer, arkiver, kulturmiljøer/landskaber, fredede bygninger og fortidsminder, sprog samt zoologiske anlæg og botaniske haver. Udbetalingsstatistikken kan findes på www.dst.dk 

Vi du vide mere om kulturen?

Som et supplement til kulturstatistikkerne i Danmarks Statistik har Kulturstyrelsen etableret en Videnbank, hvor der er en samlet indgang til relaterede analyser, statistikker og rapporter. Udover at give et overblik over, hvad der findes af materialer inden for et enkelt fagområde som fx bibliotekerne, giver kan Videnbanken give inspiration til at gå i dybden med mere tværgående temaer som fx kulturvaner og kulturforbrug.  

Kulturstyrelsens Videnbank findes på www.kulturstyrelsen.dk/videnbank 

Læs nyhed om Videnbanken www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/nyheder-fra-kulturstyrelsen/tal-om-kulturen/ 

Heraf gik 27 pct. til området scene og musik, mens medier, biblioteker og litteratur – som også omfatter film og computerspil – modtog 25 pct. af de udbetalte midler. På tredjepladsen kom kulturarv med 18 pct. af udbetalingerne. Kulturarv omfatter her hele området med museer, arkiver, kulturmiljøer/landskaber, fredede bygninger og fortidsminder, sprog samt zoologiske anlæg og botaniske haver.

Udbetalingsstatistikken kan findes hos Danmarks Statistik


Vil du vide mere om kulturen? Som et supplement til kulturstatistikkerne i Danmarks Statistik har Kulturstyrelsen etableret en Videnbank, hvor der er en samlet indgang til relaterede analyser, statistikker og rapporter. Udover at give et overblik over, hvad der findes af materialer inden for et enkelt fagområde som fx bibliotekerne, kan Videnbanken give inspiration til at gå i dybden med mere tværgående temaer som fx kulturvaner og kulturforbrug.

Kulturstyrelsens Videnbank 

Læs nyhed om Videnbanken hos Kulturstyrelsen