Kulturministeriet uddeler 10,9 millioner til forskning på kulturområdet

I løbet af de kommende par år vil forskningsprojekter med så forskellige titler som ”Fitness- og sundhedseffekter af intens skolemotion” og ”Sociale netværk på landet 1750-1830” blive udført med støtte fra Kulturministeriet.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med Kulturministeriets forskningspulje styrker vi forskningsindsatsen på Kulturministeriets område inden for både kulturarv og idræt. Forskningen er vigtig, når vi forsat ønsker at udvikle vores viden på kulturministeriets områder, og forskning er centralt i forhold til formidlingsindsatsen på bl.a. museerne.” 

Forskningspuljen er finansieret med midler fra det kulturelle aktstykke (tidligere tipsaktstykket) og udgør 10,95 mio. kroner. 52 forskere og institutioner ansøgte i år om midler fra Kulturministeriets forskningspulje. 31 projekter fik helt eller delvist tilsagn om forskningsmidler. 

Stor spændvidde blandt de støttede projekter

Årets projekter spænder vidt over temaer som danskernes skriftlighed, betydningen af fysisk aktivitet hos midaldrende kvinder, kritisk kuratering, det sunde hverdagsliv, bioplast til bevaring af kulturarven, udholdenhedstræning og restitutionsevne, mønter som prestigegenstand – og meget mere. Hent listen over projekterne nedenfor. 

Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer projekterne

Formand Anne-Marie Mai siger om udvalgets arbejde:

"At læse og vurdere de meget forskellige ansøgninger er et stort, men også meget inspirerende arbejde. Forskningsmidlerne vil blive brugt på alt fra projektmodning, samfinansiering af ph.d.-stipendiater, frikøb af forskere og indkøb af apparatur mv. Nogle af midlerne kan forhåbentlig også blive en løftestang, så forskerne kan skaffe sig yderligere finansiering af deres nybrydende projekter.” 

 

Næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets forskningspulje er i maj 2014. 

 

Se liste over hvem der har fået støtte i 2013 (pdf)

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalg og dets øvrige opgaver

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Ane Vibe Jensen,
Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 01
Email: avj@kum.dk