Kulturministeriet uddeler 12 millioner til nye aktiviteter på museerne

En lang række af landets museer har i dag fået støtte fra Kulturministeriets museumspulje til projekter, der skal løbe over de næste år. Kulturminister Marianne Jelved glæder sig over, at mange af projekterne har fokus på børn og unges møde med kulturen.

Kunstmuseet BRANDTS i Odense vil de næste år udvikle et nyt undervisningsforløb, der kan bruges på erhvervs- og produktionsskoler på hele Fyn. På Arbejdermuseet vil man lave et valgfag om medborgerskab, der kan bruges i folkeskolens udskolingsklasser, og på Vesthimmerlands Museum arbejder man med et undervisningstilbud til børn med særlige behov, der samtidig skal ruste og kvalificere museerne til at være en del af undervisningen i en folkeskole, der har fokus på øget inklusion. 

Sådan lyder tre af de i alt 61 projekter på de statslige og statsanerkendte museer, der netop har modtaget støtte fra Kulturministeriets fem museumspuljer. 

Kulturminister Marianne Jelved siger: 

”De danske museer har igennem snart 200 år ydet et væsentligt bidrag til Danmarks sociale og kulturelle udvikling, og det vil de med alle de her projekter blive ved. Jeg er særligt glad for, at mange af museerne har børn og unges møde med kunsten og med kulturen i centrum, og at museerne i den grad lægger op til et tættere samarbejde med uddannelsessektoren - folkeskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler.” 

Læs mere om de støttede projekter på Kulturstyrelsens hjemmeside  

Læs mere om de seks museumspuljer på Kulturstyrelsens hjemmeside