Kulturministeriet uddeler 20 mio. kr. til forskning på kultur- og idrætsområdet

39 forskningsprojekter vil i de kommende år blive udført med støtte fra Kulturministeriet. Kulturminister Mette Bock glæder sig over de mange forskelligartede projekter, der handler om alt fra e-sportens fysiske fordring til den kulturelle mobilitet i vævede tæpper.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg glæder mig over, at vi har et højt forskningsfagligt niveau på kultur- og idrætsområdet, og at der er stor geografisk og emnemæssig spredning blandt de tilgodesete projekter. Med Kulturministeriets Forskningspulje bidrager vi til at styrke forskningen på Kulturministeriets område. Det er vigtigt for at skabe ny viden og forsat udvikle feltet.” 

I år har 85 forskere og institutioner ansøgt Kulturministeriets Forskningspulje. Heraf har 39 ansøgere fået helt eller delvist tilsagn om forskningsstøtte. Midlerne uddeles til forskning på de statsanerkendte museer, de forskende institutioner under Kulturministeriet og til forskning på idrætsområdet. 

Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Anne-Marie Mai siger:

”Som formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg glæder jeg mig over de mange kvalificerede ansøgninger, som vi har modtaget ved årets uddelingsrunde. Med forskningspuljen kan vi understøtte institutionernes visionære planer og dermed et bredt forskningsfelt på kultur- og idrætsområdet rundt omkring i Danmark. Dette år har vi på idrætsområdet modtaget ansøgninger inden for en bred vifte af emner, hvor projekterne spænder fra et fokus på fysiologi og teknologiske aspekter til mere humanistiske emner med brug af kvalitative metoder. Midlerne giver desuden institutionerne mulighed for at iværksætte forskningssamarbejder på tværs af institutionerne både nationalt og internationalt.”

Næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forskningspulje er i april 2018. 

Se listen over, hvem der har fået støtte i 2017. 

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalg og dets øvrige arbejde.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg, Anne-Marie Mai, tlf.: 64 83 17 40