Kulturministeriet udgiver ny bog om musik og ophavsret

Musikken, hvem ejer den? I internetalderen, hvor musik flyder i forskellige formater på kryds og tværs af landegrænser, er det ofte svært at svare på dette spørgsmål

Den musikalske fødekæde er simpelthen ikke særlig nem at gennemskue længere.
 
Derfor udgiver Kulturministeriet nu Hvem ejer musikken? som er en bog, der kan hjælpe alle, der ønsker at sætte sig ind i ophavsretsreglerne. Bogens formål er at blive brugt som undervisningsmateriale i musikfaget i bl.a. gymnasiet og de øverste klassetrin i folkeskolen. Bogen indgår i den oplysningskampagne, hvor Infokiosken er en del.
 
Der har i nyere tid været masser af tilfælde af sager om musik og ophavsret. En af de mest kendte handler om sydafrikaneren Solomon Linda, som skrev  klassikeren ”Mbube”, der senere skulle blive et internationalt hit ved navn "The Lion Sleeps Tonight", og et hit herhjemme i Flemming ”Bamse” Jørgensens udgave ”Vimmersvej”. Sagen om Lindas musikalske arv har nydt stor bevågenhed i medierne, da den rummer en række principielle problemstillinger, der rækker ud over det musikalske og strengt juridiske.
 
Kulturministeriets nye bog vender disse problemstillinger. Illustrative casestudies afløser historiske rids: Rejsen starter i fordums tids magtfulde fyrstedømmer, i hvis navn hofkomponisterne komponerede, og slutter i internetalderens p2p-netværk og mikroskopiske filformater.

Efter endt læsning er man klogere; både på musikhistorien og på de ophavsretsproblematikker, der knytter sig til den.
 
Lidt om forfatteren: Finn Gravesen (f. 1943) er cand.mag., forfatter, redaktør og it-udvikler, og har undervist både på gymnasiet og universitetet. Han har været forfatter og redaktør på en lang række værker om musik, bl.a. Musik og Samfund, Gyldendals Musikhistorie, Musikken har Ordet og Gads Musikleksikon. 
 
Hent bogen 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Peter Schønning, tlf. 33923568
Fuldmægtig Anne Sophie Schrøder, tlf. 33923576