Kulturministeriets afgørelse vedr. aktindsigt i korrespondance med kongehuset

På foranledning af henvendelser fra pressen om korrespondancen mellem Kulturministeriet og kongehuset i forbindelse med OL i Rio i 2016 har Kulturministeriet valgt at offentliggøre Kulturministeriets afgørelse af 7. maj 2018.

Kulturministeriet har på baggrund af udtalelse af 24. april 2018 fra Folketingets Ombudsmand, hvor ministeriet opfordres til at genoptage en konkret afgørelse om aktindsigt, truffet en ny afgørelse i sagen, der vedrører korrespondancen mellem Kulturministeriet og kongehuset i forbindelse med OL i RIO i 2016.

For et overblik over sagens forløb henvises til sagsfremstillingen i udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand, der er tilgængelig her